برنامه واکسیناسیون علیه تب برفکی به روش آماده باش در گاوداری های صنعتی ارائه شد
مهمترین عوامل تاثیرگزار در ممانعت از انتشار عامل ویروس تب برفکی رعایت نکات امنیت زیستی مانند جلوگیری از تردد افراد متفرقه و وسایل نقلیه به محیط دامداری، عدم استفاده از ابزارهای مشترک همچنین استفاده از سرنگ‌های دارای سرسوزن‌های فلزی چند بار مصرف در دامداری‌های صنعتی است. در همین راستا سازمان دامپزشکی کشور برنامه‌ای را در خصوص واکسیناسیون آماده باش تب برفکی جهت به کارگیری در گاوداری های صنعتی بزرگ ارائه و از استان های کشور درخواست کرده تا نظرات کارشناسی خود را نهایت تا روز پنجشنبه31خردادماه به دفتر بهداشت و مدیریت بیماری های دامی سازمان دامپزشکی کشور ارائه کنند.
1397/03/22

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی به نقل از روابط عمومی سازمان دامپزشکی کشور، در راستای مدیریت عواملی که باعث ورود و پخش ویروس تب برفکی به داخل واحدهای اپیدمیولوژیک شده و جهت به حداقل رسانیدن ترددها، استفاده از وسایل اختصاصی واحدهای اپیدمیولوژیک می تواند نقش اساسی را اعمال کند. همچنین تردد واکسیناتورها، استفاده از سرنگ‌های دارای سرسوزن های فلزی چند بار مصرف، سرنگ‌های تیم واکسیناسیون و ... نقش بسیاری در پخش و گسترش عوامل بیماری زا دارند. اجرای روش Standby در گاوداری‌های بزرگ در سال 1397 به منظور مدیریت خطرات احتمالی ورود و پخش ویروس تب برفکی در واحد بوده که پیش بینی می شود  در سطح 550 واحد دامداری صنعتی بزرگ به اجرا گذاشته خواهد شد.

اقدامات سریع واکسیناسیون و خدمات‌رسانی به واحدها و مجتمع‌های دامداری بزرگ یکی از مهمترین ابزارهای کنترل سریع بیماری‌های دامی محسوب می‌شود. اقدام سریع و به موقع با استفاده از واکسن در دسترس یکی از الزامات برای رسیدن به اهداف کنترل در مواقع غیر عادی و غیر مترقبه است.

در این راستا تامین و داشتن ذخیره استراتژیک واکسن یکی از مهمترین فاکتورها برای اجرای عملیات سریع در مواقع غیرمترقبه در کانون‌ها و مناطق اطراف آن محسوب می‌شود.

به عبارت دیگر وجود واکسن به اندازه کافی در محل دامداری و یا نزدیک ترین سایت دامپزشکی در دسترس می‌تواند برای کنترل بیماری و جلوگیری از اشاعه و گسترش آن مفید باشد. با توجه به نوع بیماری‌ها و دسته‌بندی آنها به بیماری‌های استراتژیک و غیراستراتژیک می‌توان ضمن برآورد لازم، برنامه‌یزی کرد که واکسن‌های مورد نیاز در دو دسته استراتژیک و غیر استراتژیک در دسترس واحدهای بزرگ و یا مراکز مایه‌کوبی مورد تائید آنها قرار داشته باشد.

در این راستا ذخیره واکسن‌های استراتژیک از قبیل واکسن شاربن، واکسن تب برفکی و واکسن مورد نیاز برای کنترل بیماری لمپی اسکین از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است با این دسته از واکسن ها را می توان هم در محل شبکه دامپزشکی و یا در محل مرکز واکسیناسیون با توجه به اعتماد و وجود تجهیزات لازم نگهداری کرد.

البته در خصوص برخی از واحدهای دامداری که شرایط لازم برای ذخیره و نگهداری واکسن ها را دارند، میتوان واکسن مورد نیاز را در محل تعیین شده و مورد تایید واقع در خود واحد دامداری نگهداری کرد. این موضوع در خصوص واکسن های غیر استراتژیک و بهادار و همچنین واکسن استراتژیک بهادار تب برفکی به راحتی قابل انجام است، به عبارت دیگر می توان برنامه‌ریزی کرد که در محل سردخانه واقع در واحد دامداری، واکسن های بهادار توسط دامدار خریداری شده و در زمان مناسب و ضروری مورد استفاده قرار بگیرد.

 بنابر این داشتن امکانات و فضای لازم و برنامه ریزی شده و کنترل روی نحوه استفاده از این واکسن‌ها خصوصاً واکسن تب برفکی که انجام آن در زمان طرح های تعیین شده ضروری است، می‌تواند به عنوان یکی از شاخص های کنترلی باشد.  لازم به ذکر است که در خصوص سایر واکسن ها علی‌الخصوص واکسن شاربن،  واکسن لمپی اسکین واکسن هاری، بایستی واکسن به مقدار کافی در محل شبکه دامپزشکی و یا مرکز مایه‌کوبی مورد تایید و مورد اعتماد شبکه دامپزشکی و یا اداره کل دامپزشکی استان نگهداری شود.

 به منظور استفاده از این دسته از واکسن ها در واحدهای دامداری  در زمان های خارج از فاز و برنامه واکسیناسیون روتین، شرط لازم وجود رخداد بیماری، تایید تشخیص بالینی اولیه توسط کارشناسان خبره و همین‌طور در صورت امکان تعیین سریع سویه عامل مولد بیماری توسط مرکز ملی تشخیص و آزمایشگاهی منطقه ( در خصوص تب برفکی)  در اسرع وقت است، به عبارت دیگر استفاده از این نوع واکسن ها و یا واکسن‌های ذخیره استراتژیک صرفاً در صورت تشخیص تایید بالینی بیماری تایید آن توسط کارشناس خبره و همینطور اخذ نظریه نهایی سازمان دامپزشکی دفتر بهداشت مدیریت بیماری‌های دامی امکان پذیر بوده  و تایید تشخیص بیماری و برداشت نمونه صرفاً برای اقدامات کنترلی بعدی خواهد بود.

به محض رخداد بیماری این واکسن از مرکز ذخیره خود خارج شده و تحت شرایط و اقدامات لازم در واحد های اپیدمیولوژیک مورد نیاز مورد استفاده قرار می گیرد. البته در خصوص واکسن‌های بهادار و واکسن هایی که اعتبار آنها توسط دامدار و یک واحد اپیدمیولوژی تهیه شده است، استفاده از واکسن صرفاً در وهله اول در محل خود آن واحد خواهد بود. همچنین بایستی نسبت به جایگزینی واکسن در اسرع وقت در محل ذخیره استراتژیک اقدام لازم بعمل آید.

با توجه به اینکه حدود 550مگافارم( واحدهای دامداری بزرگ) در کشور تعیین شده که در این واحدهای،در وهله اول نسبت به تعبیه مکان مناسب برای نگهداری واکسن و یا معرفی مرکز واکسیناسیون  معتبر مورد تاییدشان اقدام کنند تا به محض معرفی مکان مناسب برای نگهداری واکسن های مورد استفاده در دو فرمت استراتژیک و غیر استراتژیک مورد بازدید قرار گیرد. در صورت تائید مکان، واکسن های مورد نیاز با توجه به بهادار بودن و یا رایگان بودن توسط سازمان دامپزشکی تامین و در اختیار اداره کل دامپزشکی شهرستان و یا در صورت لزوم استان و یا در نهایت در اختیار واحدهای دامداری و یا مراکز مایه کوبی قرار گیرد.

 واکسن های مذکور به صورت مناسب تا قبل از تاریخ انقضا در مکان موردنظر نگهداری شده و در صورت لزوم نسبت به جایگزینی آنها در خصوص واکسن های رایگان و یا استفاده سریع آن ها در خصوص واکسن‌های بهادار اقدام خواهد شد.

 واکسن برای اجرای عملیات برای حداقل دو فاز در خصوص تب برفکی و یا در خصوص سایر واکسن ها واکسن به مقدار مورد نیاز برای تامین و اجرا برای یک سال نگهداری خواهد شد. تامین اعتبار مورد نیاز برای واکسن های رایگان برعهده سازمان دامپزشکی به در خصوص واکسن های بهادار بر عهده دامدار است.

لازم به ذکر است در خصوص واکسن های تب برفکی که احتمال تغییر در تحت سویه وجود دارد صرفاً ذخیره سازی برای دو فاز متوالی در خصوص واکسن های پایه آبی و یا یک فاز برای واکسن های پایه روغنی می تواند از سوی دامدار صورت پذیرد.

بدیهی است استفاده از واکسن ذخیره شده توسط دامدار و یا مرکز مایه‌کوبی  در خارج از برنامه‌های اعلام‌شده در شرایط عادی و غیر اضطراری مجاز نبوده و در صورت مشاهده  با مراکز مایه کوبی  و دامداری مذکور برخورد خواهد شد.

دستورالعمل عملیاتی واکسیناسیون به روش آماده باش

در شرایط حال حاضر این برنامه صرفاً در خصوص واکسن تب برفکی به مرحله اجرا گذاشته شده و متعاقباً در مورد سایر واکسن‌های استرات‍ژیک نیز عملیاتی خواهد شد. دامدارای‌‌های واجد شرایط با لحاظ کردن فرایندی وارد برنامه واکسیناسیون به روش آماده باش  خواهد شد.

این فرایند باید بدین گونه باشد که مکان مناسب برای ذخیره واکسن در نطظر گرفته شود، این فضا بایستی سردخانه مناسب مجهز به سیستم برق اضطراری بوده که حجم آن متناسب با ذخیره واکسن برای حداقل دو مرحله واکسیناسیون تب برفکی مورد نیاز دامهای حساس واقع در واحد باشد.

همچنین مکان مورد نظر با اولویت سردخانه واقع در واحد دامداری بوده و یا مدیر مسئول دامداری می تواند به صورت مکتوب مرکز مایه‌کوبی مورد نظر خود را به شبکه دامپزشکی شهرستان معرفی کند و با توجه به بهادار بودن واکسن ، نسبت به تامین واکسن از منابع مورد تائید سازمان اقدام کند و واکسن با رعایت زنجیره سرد به سردخانه مورد نظر منتقل شود.

علاوه بر این اعلام ورود واکسن از سوی مسئول بهداشتی فارم به شبکه دامپزشکی شهرستان ضروری است و با توجه به اینکه مسئولیت حفظ زنجیره سرد و تاریخ انقضای واکسن در مدت زمان نگهداری در سردخانه معرفی شده از سوی دامدار، بر عهده مسئول بهداشتی و یا مسئول فنی فارم است.

از سوی دیگر باید گفت که کارایی اثربخشی واکسن تب برفکی در قالب برنامه های اداره دامپزشکی استان و شهرستان صورت خواهد پذیرفت.

تعداد مشاهده خبر49 بار
تصاویر مرتبط


مشاهده نظرات (تعداد نظرات 0)

ارسال نظرات
نام
 
آدرس پست الکترونیکی شما
   
شماره تلفن
توضیحات
 
تغییر کد امنیتی
کد امنیت
 
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal